Αναρτήθηκε:16/3/22 – 9:00 π.μ. Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Τετάρτη 16-3-2022, εφαρμόζεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ο Ν. 4865/2021 (άρθρο 38, παρ. 1)... Ενεργοποιήθηκε η συνταγογράφηση ανασφάλιστων μόνο από δημόσιες δομές

 

Αναρτήθηκε:16/3/22 – 9:00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Τετάρτη 16-3-2022, εφαρμόζεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ο Ν. 4865/2021 (άρθρο 38, παρ. 1) σχετικά με τη συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους πολίτες, με βάση το υπ’ αρίθμ. Δ3(α) οικ.15496/15-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
πηγή: ΗΔΙΚΑ