Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2021 Αρ. Πρωτ. 5647   Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Θέμα: Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, και Εφάπαξ Παροχών... Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, και Εφάπαξ Παροχών για το έτος 2022

 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5647

 

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022

Στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ έχει αναρτηθεί ενημέρωση για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το νέο έτος: «Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες κλπ. για την Κύρια Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή. Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά.»

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας κατάταξης για το έτος 2022. Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίηση με τους κωδικούς του Taxis και του ΑΜΚΑ και η προθεσμία για υποβολή της αίτησης είναι έως και τη Δευτέρα 31/1/2022.

Τα βήματα τα οποία ακολουθούμε για την αίτηση επιλογής είναι:

https://www.efka.gov.gr > Ελ. Επαγγελματίες > Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022.

Με το νέο ασφαλιστικό οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα έχουν αποσυνδεθεί και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών. Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών.

Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος, ενώ για τους ασφαλισμένους που δε θα υποβάλλουν τελικά αίτηση επιλογής θα παραμείνει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Όσοι δεν είχαν ποτέ επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία αρχικά με την έναρξη του νέου τρόπου δήλωσης, εντάχθηκαν αυτόματα στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία με τις χαμηλότερες εισφορές.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας