Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021 Αρ. Πρωτ. 5533 Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταχώρησης του αποτελέσματος των... Ενημέρωση για τη διαδικασία καταχώρησης του αποτελέσματος των rapid tests

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5533

Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταχώρησης του αποτελέσματος των rapid tests

Με αφορμή ερωτήματα συλλόγων για την διαδικασία καταχώρησης του αποτελέσματος των rapid tests θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

Κανένας πάροχος δεν μπορεί να εκδώσει έγκυρο – επίσημο Αποδεικτικό Αποτελέσματος δηλαδή «Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19» η οποία να φέρει το συγκεκριμένο QR code, διότι αυτό εκδίδεται μόνο από το gov.gr με την εισαγωγή των κωδικών ταυτοποίησης (π.χ. taxisnet) του ατόμου, οι οποίοι ως γνωστόν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται.

Επομένως η βεβαίωση που εκδίδουν τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια που πιθανώς να διαθέτει και barcode δεν αποτελεί επίσημο αποδεικτικό. Η επίσημη βεβαίωση εκδίδεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω gov.gr και τους προσωπικούς κωδικούς του.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ