Ενημερώνουμε τα μέλη μας για την απόφαση που λάβαμε ως ΦΣΚ και ΔΙΛΟΦΑΚΟ, να αναλάβουμε το οικονομικό κόστος αποκομιδής και αποτέφρωσης των αιχμηρών μολυσματικών... Πρόγραμμα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων του ΦΣΚ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για την απόφαση που λάβαμε ως ΦΣΚ και ΔΙΛΟΦΑΚΟ, να αναλάβουμε το οικονομικό κόστος αποκομιδής και αποτέφρωσης των αιχμηρών μολυσματικών αποβλήτων (σύριγγες ,βελόνες)που παράγονται στα Φαρμακεία μας, ειδικά κατά την περίοδο διενέργειας του αντιγριπικού εμβολιασμού.

 

Η διαχείριση της συλλογής-μεταφοράς και επεξεργασίας των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, θα πραγματοποιηθεί από αδειοδοτημένη εταιρεία η οποία συνεργάζεται ήδη με το ΓΝ Νοσοκομείο Κορίνθου, τηρώντας όλες τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Παρακαλούμε τα φαρμακεία να δηλώσετε τη συναίνεσή σας στο Πρόγραμμα Αποκομιδής και Αποτέφρωσης των Αιχμηρών Μολυσματικών Αποβλήτων, υπογράφοντας στην ειδική λίστα που θα σας υποδείξει η Γραμματεία κατά τη κατάθεση των συνταγών σας του τρέχοντος μήνα, ώστε η ανάδοχος εταιρία να δρομολογήσει έγκαιρα τις διαδικασίες (π.χ. αποστολή στο Σύλλογο και μετέπειτα διάθεση σε εσάς των ειδικών κυτίων απόρριψης, χρονοδιάγραμμα αποκομιδής κτλ).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΟΦΙΑ                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ               ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ