Προς  Τους Φ.Σ της Χώρας Παρουσιάσθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΦΣ, η Μελέτη Αποτίμησης συμπράξεων – Συνενώσεων Φαρμακείων καθώς και η... Ολοκλήρωση Μελέτης Συμπράξεων Φαρμακείων

 

Προς  Τους Φ.Σ της Χώρας

Παρουσιάσθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΦΣ, η Μελέτη Αποτίμησης συμπράξεων – Συνενώσεων Φαρμακείων καθώς και η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση  της.

Η Μελέτη αυτή που αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ 22 Μαΐου 2019 είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας διάρκειας πλέον του ενός  χρόνου της Επιτροπής Συνενώσεων του ΠΦΣ, με την συνεργασία της εταιρείας DELOITTE που αξιολόγησε οικονομοτεχνικά τις απόψεις της επιτροπής και βασίσθηκε σε πανελλαδική έρευνα λειτουργίας των φαρμακείων, αλλά και της νομοθετικής αποτύπωσης των θέσεων της Επιτροπής, που επιμελήθηκε και συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του Π.Φ.Σ. κ. Ηλίας Δημητρέλλος.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά υλοποιείται μια ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα αυτό που καλύπτει πλήρως και τους τρείς τομείς που είναι: οι ανάγκες της φαρμακευτικής αγοράς και η πραγματική σημερινή εικόνα των φαρμακείων, η εξειδικευμένη ανάλυση της πρότασης και η αξιόπιστη νομική θέση .

Στόχος αυτής της προσπάθειας  είναι  η δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών μονάδων σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην Υγεία και την Οικονομία, συντελώντας στην εξάλειψη της αβεβαιότητας χιλιάδων μικρομεσαίων φαρμακείων  και στην οποία  θα συμμετέχουν σε προαιρετική βάση, αποκλειστικά  και μόνο συνάδελφοι φαρμακοποιοί.

Η υγειονομική κρίση ανέδειξε τις δυνατότητες ανάπτυξης  του Φαρμακείου και την  δεσπόζουσα θέση που κατέχει στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Η Μελέτη αυτή που ανήκει σε όλους τους φαρμακοποιούς, θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί στο κυρίαρχο Σώμα του κλάδου που είναι η Γενική Συνέλευση  αμέσως μετά τις εκλογές του ΠΦΣ .

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  ιδιαίτερα τους συναδέλφους μη μέλη του ΔΣ  κ.κ. Αθαν. Γουβάλα, Ελευθ. Μαρίνο και Ευαγ. Οικονόμου για την πολύτιμη βοήθεια τους ,αλλά και τους συναδέλφους μέλη του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.   που ήταν στην Επιτροπή Συνενώσεων του Π.Φ.Σ. για τον χρόνο που διέθεσαν αλλά κυρίως για  την συμβολή τους στην διαμόρφωση και την διατύπωση της τελικής πρότασης.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας DELOITTE που έφεραν εις πέρας το έργο αυτό  αλλά και στο Νομικό Σύμβουλο του ΠΦΣ κ. Ηλία Δημητρέλλο που αποτύπωσε  και ισχυροποίησε νομοθετικά την Μελέτη αυτή.

Με Εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ