Μετά από αίτημα του ΠΦΣ και λόγω των τεχνικών δυσκολιών του ΕΦΚΑ στην έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων, με σημερινό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ δίνεται παράταση... Παράταση ημερομηνίας κατάθεσης συνταγών Μαΐου

 

Μετά από αίτημα του ΠΦΣ και λόγω των τεχνικών δυσκολιών του ΕΦΚΑ στην έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων, με σημερινό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ δίνεται παράταση στην κατάθεση συνταγών μέχρι σήμερα Πέμπτη 11/6.

Με το ίδιο έγγραφο καλούνται οι Σύλλογοι να φροντίσουν την έγκαιρη αποστολή των συνταγών στην ΚΜΕΣ την αμέσως επόμενη μέρα χωρίς καθυστέρηση!