Ενημέρωση των ΦΣ για νομοθετική ρύθμιση περί ορισμού ανώτατου ορίου λειτουργίας διευρυμένου ωραρίου και απαγόρευσης λειτουργίας κατά τις αργίες
enimerori-fs-orario