ΖΗΤEΙΤΑΙ Φαρμακοποιός και βοηθός φαρμακοποιού για εργασία στο φαρμακείο στην περιοχή Βόχα Κορινθίας. Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση εργασίας στο φαρμακείο θα πρέπει να...

ΖΗΤEΙΤΑΙ Φαρμακοποιός και βοηθός φαρμακοποιού για εργασία στο φαρμακείο στην περιοχή Βόχα Κορινθίας.
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση εργασίας στο φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο σχετικής σχολής ή να έχουν προϋπηρεσία εργασίας σε φαρμακείο.
Η άριστη γνώση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητα προσόντα.

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία ηλεκτρονικά στο email vivi.oikonomaki@gmail.com