Διασύνδεση eΔΑΠΥ-οδηγίες εκτέλεσης γνωματεύσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Διασύνδεσης_eΔΑΠΥ Παροχών
ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΥ