Μετά την ολοσχερή καταστροφή των φαρμακείων στη Μάνδρα, οργανώνουμε βοήθεια για την επαναλειτουργία τους. Προτείνουμε τη συμβολή όλων των φαρμακοποιών μελών – πελατών μας.... Εκστρατεία Βοήθειας για τα φαρμακεία της Μάνδρας

Μετά την ολοσχερή καταστροφή των φαρμακείων στη Μάνδρα, οργανώνουμε βοήθεια για την επαναλειτουργία τους.

Προτείνουμε τη συμβολή όλων των φαρμακοποιών μελών – πελατών μας.

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε ναεπικοινωνήσετε με τον πωλητή σας ή την τηλεφωνήτρια σας.

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφικό υλικό …..