ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΣΚ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, ασφάλεια και αποτελσματικότητα των εμβολίων.

Αντιμετωπίζοντας την εμβολιοφοβία στο φαρμακείο