Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΣΚ ΜΕ ΥΠΕΘΑ -ΛΣ

Συνάδελφοι,

Υπεγράφη Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων  μεταξύ του Συλλόγου και του ΥΠΕΘΑ ( Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)  – Λ. Σ. (Λιμενικού Σώματος) και ισχύει από 1/6/2017.

Επισημαίνουμε ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης, όποιο φαρμακείο δεν επιθυμεί να εκτελεί συνταγές  των ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Σύλλογο εντός μηνός. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης είναι η 30η Ιουνίου 2017.

Επίσης αναφέρεται ότι από την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης παύουν να ισχύουν οι ατομικές Συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ με φαρμακοποιούς.

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο.

«…. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ, πρέπει να δηλώνουν τούτο εγγράφως και αιτιολογημένα στον Φ. Σ. Κ. μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ή από την έναρξη λειτουργίας του Φαρμακείου, ο δε Σύλλογος κρίνει αιτιολογημένα, εάν οι λόγοι μη αποδοχής είναι πλήρως αιτιολογημένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση, τη διαβιβάζει με την αιτιολογημένη κρίση του στο ΥΠΕΘΑ.

Από την υπογραφή της παρούσης συλλογικής Σύμβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι ατομικές Συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ  με Φαρμακοποιούς».

 

Εκ του Συλλόγου