ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Μαρούσι, 25/04/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής μετά την οριστικοποίηση των υποβολών δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής σε καταχώρηση στοιχείων (ενέργεια «Επιστροφή σε Καταχώρηση Στοιχείων»).

Με την ενέργεια της υποβολής «Υποβολή» θα ολοκληρώνεται οριστικά η υποβολή και δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταβολών.

Όσοι έχετε αποστείλει το φυσικό αρχείο της υποβολής στο Κέντρο Διαλογής του ΕΟΠΥΥ και η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι σε κατάσταση «ΥΠΟΒΟΛΗ» επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να οριστικοποιήσετε την υποβολή σας ώστε να καταστεί δυνατή η διαδικασία πρωτοκόλλησης και αποζημίωσης.

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΟΠΥΥ