Από 1-1-2017 στη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (ΣΚΠ) περιλαμβάνονται, όλες οι εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και Ευρωπαίων ασφαλισμένων. Εκδίδουμε ένα τιμολόγιο για ασφαλισμένους και...

Από 1-1-2017 στη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (ΣΚΠ) περιλαμβάνονται, όλες οι εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και Ευρωπαίων ασφαλισμένων.

 • Εκδίδουμε ένα τιμολόγιο για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους (ν.4368). 
 • Εκδίδουμε ξεχωριστό τιμολόγιο για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους.

 Ο άσπρος φάκελος ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει:

 • Ένα πακέτο με τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους ασφαλισμένους
 • Δύο πακέτα με τις συνταγές που αφορούν τις εκτελέσεις συνταγών ασφαλισμένων και ανασφάλιστων
  • Ένα με αυτές που εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά (δεν απαιτείται αρίθμηση) και
  • Ένα με αυτές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα (αριθμούνται χειρόγραφα σύμφωνα με την αρίθμηση που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσής τους)
 • Ένα πακέτο με αντίγραφα του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ), ΣΚΠ και τιμολογίων.

Το φάκελο συνοδεύουν ΔΥΟ πακέτα δικαιολογητικών:

 • Το πρώτο πακέτο περιλαμβάνει:
  • Πρωτότυπο ΣΣΥ
  • Πρωτότυπη ΣΚΠ
  • Πρωτότυπα τιμολόγια
 • Το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει:
  • Αντίγραφο ΣΣΥ
  • Αντίγραφο ΣΚΠ
  • Αντίγραφο τιμολογίων
  • Αίτηση-δήλωση φαρμακοποιού στην οικεία ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα

 


 AITΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ