Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής μας (΄΄ ΤΕΜΠΜΕ- ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ΄΄ 28-5-2013) που ανακοίνωνε τη δημιουργία προγράμματος δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες...

[post-date]

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής μας (΄΄ ΤΕΜΠΜΕ- ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ΄΄ 28-5-2013) που ανακοίνωνε τη δημιουργία προγράμματος δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και του Ελληνικού Δημοσίου, ενημερώνουμε τα μέλη μας :

1ον ) για την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ήδη για τις τράπεζες Eurobank και Alpha Bank και μάλλον από Δευτέρα 8-7-2013 και για την Τράπεζα Πειραιώς

2ον ) για το γεγονός ότι ο ΦΣΚ έχει επανειλημμένα απευθύνει τόσο προς την τράπεζα που διατηρούμε τον Διανεμητικό μας Λογαριασμό, όσο και προς άλλες τράπεζες, αιτήματα

Α. χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους και

Β. προεξόφλησης τιμολογίων ΕΟΠΥΥ (factoring) για τα μέλη μας.

Δυστυχώς ουδέποτε λάβαμε κάποια έγγραφη απάντηση αντιλαμβανόμενοι ότι τα προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, έχουν μεταβάλλει άρδην το άλλοτε ισχύον καθεστώς δανεισμού.

Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις :

ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Δικαιούχοι της Δράσεως

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
– εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.
Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας – πλην εξαιρέσεων, πατήστε εδώ – εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Περίοδος διαθεσιμότητας
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 31.12.2013 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Σκοπός δανείου*
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων:

Που υπήχθησαν στον Ν.3299/2004
Που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενισχύσεως, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί
Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενισχύσεως και δεν έχουν υλοποιηθεί

Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού για την κάλυψη:

Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)

*Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσης, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:

1. Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, έως €800.000
2. Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως , έως €300.000

Διάρκεια δανείου

1. Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
2. Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες.

Επιτόκιο*
Παρέχεται κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στό 50% του δανείου.

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Παρέχεται ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Έξοδα δανείου
Οι δαπάνες εξετάσεως αιτήματος υπολογίζονται ως ποσοστό επί της εγκεκριμένης χρηματοδοτήσεως, με ελάχιστο ποσό Ευρώ 100 και ανώτατο Ευρώ 2.000.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, για την υποβολή αιτήσεως στο ΤΕΠΙΧ προσκομίζονται επιπλέον δικαιολογητικά (πατήστε εδώ).

Δεν υπαρχουν σχολια ακομα

Γινεται ο πρωτος που θα σχολιασει

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.